Informatiebeveiliging bij DM Interface geborgd door ISO 27001

Bij DM Interface werken we veel met klantdata, gegevens die voor onze klanten van grote waarde zijn. Natuurlijk gaan we daar vertrouwelijk en veilig mee om. Om dat te borgen, heeft DM Interface onlangs zijn ISO 27001-certificaat behaald.

De klantgegevens zijn het fundament onder de campagnes die we samen ontwikkelen en uitvoeren. Dat betekent wel dat informatie over de klanten op onze systemen staat. Omdat we dagelijks met klantdata bezig zijn, zijn we ons als geen ander bewust van de security- en privacy-aspecten rondom deze gegevens. Je wil niet dat de concurrentie erbij kan, jullie klanten verwachten van je dat je hun privacy beschermt. En uiteraard reken je erop dat onze medewerkers zich daarbij aan alle regels houden.

Om er zeker van te zijn dat onze informatiebeveiliging voldoet aan de strengste eisen, hebben wij onze systemen en processen laten toetsen door de ISO 27001-standaard, dé internationale norm voor informatiebeveiliging. We zijn glansrijk uit die toets tevoorschijn gekomen, wat betekent dat DM Interface nu ISO 27001-gecertificeerd is.

De certificering past in ons streven om onze klanten de hoogste garanties te geven over de veiligheid van hun informatie. Als actief DDMA-lid leven we de Code Reclame via E-mail en de DDMA Privacy Code na. Daarnaast spreekt het vanzelf dat ons informatiebeleid volledig voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *